Contact Us!

APC- BACK EUROP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
45-005 OPOLE, ul. Budowlanych 4a
tel.: +48 77 453 05 01, 453 04 20
fax: +48 77 453 64 88
biuro@apc.com.pl
marketing@apc.com.pl

Purchasing Department
zakupy@apc.com.pl