Od 2007 roku APC – BACK EUROP POLSKA reprezentuje Polskę w ramach struktur Back Europ International. Pozwala to na działania zgodne z globalnymi trendami.

nowamapka