Jesteśmy firmą zorientowaną nie tylko na zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale uwzględniamy potrzeby interesów społecznych i ekologicznych w naszym otoczeniu.

Wielokrotnie byliśmy jednym ze sponsorów „Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Ciastkarz i Piekarz” organizowanym we Wrocławiu.

Działamy na terenie całej Polski i współpracując z naszymi dostawcami oraz odbiorcami tworzymy wspólnie odpowiedzialny biznes.

Strategia Podatkowa 2021
Strategia Podatkowa 2022